Publications

Istraživanje - Digitalno nasilje nad marginalizovanim grupama u bosanskohercegovačkim online medijima
Priručnik za nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini
Uskladjenost zakona u BiH sa UN Konvencijom o pravima OSI
Strategija za ukljucivanje djece sa poteskocama u razvoju u obrazovanje
Akcioni plan u oblasti invalidnosti BPK Gorazde za period 2015-2017
Analiza implementacije Strategije za izjednacavanje mogucnosti za OSI u FBiH 2011-2015
IBHI Non-contributory Cash Benefits for Social Protection in BiH - What Works and What Does Not
Akcioni plan za implementaciju UNSCR1325 u BiH, za period 2014-2017. g.
Operativni plan za implementaciju UNSCR_1325 u BiH za 2016.g.
 
 
Powered by Phoca Download

EVENT CALENDAR

April   2024
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30